„Сенсата технолоджис“: Сензори под умен машинен контрол

Машина, която „вижда“ евентуални дефекти и така замества оператора, който проверява качеството на всяко едно изделие под микроскоп. В сектор като производството на автомобилни сензори, където от линията всекидневно излизат десетки хиляди продукти, а качеството е критично важно, подобно решение е ключово. То е разработено от екипа на „Сенсата технолоджис“ в Пловдив и е един […]