INSAIT

„INSAIT е първият по рода си институт в Източна Европа и поради тази причина има потенциала да се превърне в много успешна инициатива“, каза проф. Мартин Вечев, създател на INSAIT. Официално бе открит Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към СУ „Св. Климент Охридски“ (INSAIT), финансиран от българското правителство със 100 млн. долара, […]