Бизнесът в Пловдив расте напук на доминото от кризи

През 2022 г. видяхме подем в различни производствени сфери и реални инвестиции за милиони лев​ове в Пловдив и областта – български и чуждестранни. Безспорно част от тях се дължат на европейски средства, получени по оперативни програми, кредити, реинвестиции, както и средства  по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Производителят на оптична техника „Оптикс” АД […]