Инвестиционният интерес към Пловдив остава висок

Основният двигател на инвестициите след началото на пандемията са вече установилите се в страната чуждестранни компании, които разширяват производството си, както и множество по-малки и по-големи български предприятия. Добър сигнал, че местната индустрия вече има опита и самочувствието да излезе на следващо ниво. Ако се съди по статистиката на БНБ, преките чуждестранни инвестиции през 2020 […]