Пловдив запазва лидерството в производството

Trakia Economic Zone Пловдив отдавна се е наложил като  водещ индустриален център в страната с над 74 000 заети в производството, което допринася за 40% от местния БВП. Делът на броя на работните места в секторите мехатроника и аутомотив в региона е 23,6%, което го извежда на първо място в страната, дори пред широкия регион […]