Икономиката на България през 2021: Аутсорсинг

Koгато през 2019 г. анонсирахме промяната на името на Българ­ската аутсорсинг асоциация в Асо­циация за иновации, бизнес, услуги и технологии, идеята ни беше да покажем много по-всеобхватното лице на индустрията ни. В по­следните години от почти изця­ло ценово ориентирана индустрия ние се превърнахме в сектор, кой­то създава висока добавена стой­ност чрез иновации, разработва­не на технологични […]

Търсене

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors