Над 6 000 души работят в сферата на аутсорсинга в Пловдив

Индустрията на изнесените услуги формира 4.8% от БВП на България Размерът на аутсорсинг сектора в България възлиза на 2.1 млрд. евро за 2017 г. Това показват данните от Годишния доклад за развитието на индустрията на Българската аутсорсинг асоциация (БАА). Секторът расте с чувствително по-висок ръст спрямо темпа на растеж на националната ни икономика и за […]