България – лидер в ЕС по жени ИТ специалисти

Делът на жените в ИКТ сектора у нас е 26.5% Почти всеки четвърти ИКТ специалист у нас е жена. Това нарежда България на първо място в ЕС с най-много дами ИКТ специалисти за 2017, показват данни на Евростат. Делът на жените в ИКТ сектора у нас е 26.5%. След нас остават румънците и литовците с […]