Облекчават наемането на чужди работници у нас

Улеснява се и получаването на Синя карта за висококвалифицирани чужди специалисти Процедурата за регистрация на сезонни работници от държави извън ЕС за период до 90 дни ще се облекчи. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, които бяха приети от правителството. Ще се улесни и процедурата за […]