Пловдив с най-висок икономически растеж в България

Пловдив с най-висок икономически растеж в България

Пловдив и регионът са на първо място по ръст на добавената стойност за периода 2012-2021г. със 113,4%. Това става ясно от доклада на Института по пазарна икономика „Икономическите центрове на България – 2023“.

Според данни на НСИ в икономическия център „Пловдив-Марица-Раковски“ е произведена продукция за над 20 млрд. лв., или 36,4 хил. лв. на човек от населението (данните са за 2021г.), което прави региона втори по мащаб сред 16-те обособени в доклада икономически центъра.

За бурното развитие на трите ядра „Пловдив-Марица-Раковски“ допринасят най-вече силно развитият производствен сектор в периферията (в т.ч. Тракия икономическа зона) и секторът на услугите, който е ситуиран в община Пловдив. Според статистиката на ИПИ, размерът на преките чуждестранни инвестиции с натрупване през 2021 г. достига 1,89 млрд. евро, като 75% са в Пловдив, 14% – в Марица, а 6,1% – в Раковски. Най-сериозен дял в ПЧИ за 2021г. в региона има индустрията – 67%, където са и най-големите разходи за ДМА – близо 800млн. лв. или 36% от общите.

Друг от основните показатели в проучването на ИПИ показва, че в ИЦ „Пловдив-Марица-Раковски“ се наблюдава и висок механичен прираст на населението, както и относително бавни процеси на застаряване.

Recent news

Производството на електрически велосипеди в Пловдив продължава да расте

За 2022 г. от България са изнесени общо 834 хил. конвенционални и електрически велосипеда. Капитал съобщиха, че основаната през 2016 г. в Германия Technibike е решила да прехвърли производството на

Read More

Пловдивската „Лидер-96“ ще произвежда велосипедите на германската Technibike

За 2022 г. от България са изнесени общо 834 хил. конвенционални и електрически велосипеда. Капитал съобщиха, че основаната през 2016 г. в Германия Technibike е решила да прехвърли производството на

Read More

Търсене

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors