Пловдив преминава към високотехнологично производство

Пловдив преминава към високотехнологично производство

Mechatronics-Salary

В основата на европейската индустрия стоят средно- и високотехнологични производства, които носят над средната за промишлеността добавена стойност на едно работно място и са концентрирани предимно в сферата на мехатрониката и автомобилопроизводството. На другия полюс е по-ниско производителният текстилен сектор, който заема малък дял в развитите индустриални икономики и продължава да намалява под натиска на по-евтини конкурентни дестинации. Въпреки че през последните години текстилният сектор в България се свива, той все още заема значителен дял с близо 1/5 от работните места в промишлеността. На регионално ниво, обаче, се открояват няколко области, в които протичат по-ярко изразени процеси на индустриална трансформация. Те очертават пътя, през който трябва да премине българската промишленост в търсене на своята нова индустриална идентичност.

Регионът, който преминава през най-бързата индустриална трансформация, е именно Пловдивският. Пловдив води класацията на областите с най-бръз ръст на работните места в мехатроника и аутомотив. Ръстът на работните места за 5 години в областта е с 5877 или 30,9% от промяната в страната. Съседните на Пловдив области също отбелязват ръст: на второ място в страната е Област Хасково – с 2400 нови работни места в сектора или 12,6% от промяната в страната, а на трето място е Пазарджик – с 2291 работни места или 12,1% от промяната.

България следва тенденциите в Източна Европа за преминаване към по-високотехнологично производство. Делът на мехатрониката и аутомотива от цялата индустрия в страната е 23,4% или – с 4,2% по-висок за последните 5 години. За същия период, текстилната промишленост е намаляла като дял от производствения сектор с 5,4% и към момента възлиза на 20,2% от индустрията.

За сравнение, в съседната ни Румъния, секторите мехатроника и аутомотив са нараснали като дял с 6,1% и са достигнали 34% от индустрията, а текстилната промишленост е едва 16,8% или – с 4,5% по-малък дял за 5 години.

Пловдив води и класацията за най-големи разходи за труд в секторите мехатроника и аутомотив (според проучване на „Капитал“ и данни от Евростат), което очертава тенденцията за повишаване на работните заплати и качеството на живот на работниците.

Recent news

Производството на електрически велосипеди в Пловдив продължава да расте

За 2022 г. от България са изнесени общо 834 хил. конвенционални и електрически велосипеда. Капитал съобщиха, че основаната през 2016 г. в Германия Technibike е решила да прехвърли производството на

Read More

Търсене

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors