Научноразвойна дейност

Развиващ се R&D център

През последните години Пловдив трансформира индустриалния си профил и привлича все повече високотехнологични компании с висока добавена стойност. Този тип производство и натрупването на ноу-хау в екосистемата също допринесе за създаването на благоприятен бизнес климат за научноизследователска и развойна дейност.

Утвърдени компании в региона започват да инвестират не само в разширяване на производствените си дейности, но и в стартиране на нови R&D звена или прехвърляне на съществуващи от чужбина.

Пример за процъфтяващата научна общност в Пловдив е първият по рода си за България „Международен изследователски център за върхови постижения в биологията и биотехнологиите – PlantaSYST“ – проект на стойност 30 милиона, финансиран от програма „Хоризонт“ в партньорство с Института за молекулярни изследвания „Макс Планк“. Физиология на растенията и Университета в Потсдам.

Научно изследователски институти в Пловдив

Име

Дейност

Уебсайт

Център по растителна и системна биология и биотехнология
Плантасист

молекулярна биология, функционална геномика, метаболомика, биоинформатика, растителна генетика

Централна лаборатория по приложна физика и Изследователски център по мехатроника и нанотехнологии

наноструктурирани и с наноразмери покрития и материали, полупроводници, енергоспестяващи и екологични LED системи

Овощарски институт

ин витро производство на посадъчен материал, химически и технологични изследвания

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии”

интелигентни мехатронни системи и технологии, енергоспестяващи и чисти технологии

Институт по рибарство и аквакултури

научни и изследователски дейности в областта на аквакултурите

Институт по роботика – клон Пловдив

индустриална и сервизна роботика, 3D дизайн и печат, сензори, елементи на Хол

Лаборатория за биологично активни вещества

изолация, пречистване, структурна модификация на полизахариди, хранителна химия

Лабораторен комплекс за химически и инструментален анализ

анализ на води, почви, семена, плодове и зеленчуци

Национален институт по метеорология и хидрология – клон Пловдив

Цялостно наблюдение на метеорологичните и агро-метеорологичните елементи

Център за изследователски проекти и трансфер на технологии

анализ и тестване на храни и напитки, изпитване на машини

Търсене

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors