Кметът Здравко Димитров и председателят на БАН откриха първия по рода си в България център по мехатроника и нанотехнологии

Кметът Здравко Димитров и председателят на БАН откриха първия по рода си в България център по мехатроника и нанотехнологии

1 (4)

Кметът Здравко Димитров и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски откриха първия по рода си в България Изследователски център по мехатроника и нанотехнологии. Той се реализира от Централната лаборатория по приложна физика към БАН в Пловдив. Оборудването е на обща стойност 5,5 млн. лв. и се използва за разработване и изследване на нови функционални материали (включително наноструктурирани и с наноразмери) и за създаване на съвременни екологично чисти технологии за тяхното получаване.

Изследователският център се състои от Чиста стая клас 100 000 с два комплекса – Технологичен и Изследователски. Те са снабдени с модерно оборудване и иновативни продукти за трансфер в машиностроенето, металообработването, енергетиката, медицината и стоматологията. Работата на центъра е насочен към създаване на нови материали за модификация на повърхности. Изделията са приложими в много области на индустрията, сред които машиностроене, самолетостроене и автомобилостроене. Създадените покрития намират приложение и в медицината, ортопедията и покриване на стентове. Това разясни в презентацията си доц. Лиляна Колаклиева, която е зам. – директор на Централна лаборатория по приложна физика към БАН – Пловдив.

Пловдивският център е пример за синергията на наука, производство и бизнес. Негови клиенти са над 30 български и международни компании. Апаратурата в двата комплекса на Чистата стая позволява надграждане с допълнителни високотехнологични модули, което дава възможност за непрекъснато подобряване на функционалността на създадената до момента научноизследователска инфраструктура, обясни ръководителят на центъра проф. Румен Каканаков. Част от оборудването е изцяло изработено тук – проектите са на Централната лаборатория по приложна физика, а реализацията е направена от пловдивски компании. Изграждането на Изследователския център обхваща периода 2007 –2020 г. и е резултат от няколко проекта като последният от тях, проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, е по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

„Бих искал да благодаря на Българската академия на науките, която развива приложна наука в полза на българската индустрия. Пловдив е център на най-развитата индустриална зона в България, в която работят стотици български и международни компании с над 74 хиляди работници и служители. Дори и в момент на криза компаниите се възстановяват, започнаха да наемат хора и да изнасят продукция. Научните центрове като този, който откриваме са важен мост между бизнеса и науката и правят българската икономика по-силна и конкурентоспособна“. Това заяви кметът Здравко Димитров по време на откриването.

“Искам да поздравя колегите от Пловдив, че успяха в един кратък срок да направят нещо голямо. Тази лаборатория по приложна физика е пример как изследванията водят до иновации и се радвам, че това става именно в Пловдив. Показателен е фактът, че много компании са в контакт с нашата лаборатория. Впечатляващо е, че има чуждестранни фирми, които ни търсят за съвместна дейност. Това се случва рядко в България”, допълни председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.

Recent news

Производството на електрически велосипеди в Пловдив продължава да расте

За 2022 г. от България са изнесени общо 834 хил. конвенционални и електрически велосипеда. Капитал съобщиха, че основаната през 2016 г. в Германия Technibike е решила да прехвърли производството на

Read More

Търсене

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors