ИТ/БПО Индустрията 2017-2018: „Нова надежда“

ИТ/БПО Индустрията 2017-2018: „Нова надежда“

Какво се случи на пазара на труда в едни от най-бързо развиващите се сектори в България, коментира Ангел Маджаров – Operations Manager на Talent Hunter

Ангел Маджаров е Operations Manager на Talent Hunter – консултантска компания за подбор и селекция, специализирана в идентифицирането и привличането на експерти и мениджъри за ИТ и телеком индустрията.

Тенденцията за търсене на ИТ специалисти остана засилена и въпреки по-скромните бройки, заявени от фирмите в началото на годината, търсенето беше с високо темпо през цялата 2017г. и реално позициите на пазара бяха същият брой и дори малко повече, сравнени с предходната година.

През 2017 г. заплатите на програмистите продължиха да се покачват, но трендът се забави доста, сравнен с 2016, особено при максимумите в заплащането – там промяната е с под 5% в увеличенията. Повече растеж имаше в средното заплащане за определени роли – за най-търсените програмисти с умения в технологии като Java, Javascript и .NET, където бяха и най-много позициите на пазара. По-малко увеличение се наблюдава при PHP и С++ специалистите, където търсенето остава, но позициите са по-малко, сравнени с предишни години. Нарастване има и при системните, мрежовите и администраторите на бази данни. При тях, от една страна, добиващата все по-силно влияние концепция за DevOps, а от друга – новата директива и изисквания по GDPR (General Data Protection Regulation), ще доведат до раздвижване на сегмента като търсене и заплати.

Гъвкавост Vs. Размери
В привличането на ИТ специалисти в софтуерния бранш бяха активни основно малките и средни компании. Видяхме доста преминаване на специалисти от големите корпоративни играчи в ИТ към средни (до 150 човека) и малки фирми. Корпоративните ИТ компании, които също търсеха активно специалисти през годината, останаха по-привлекателни за по-младите, започващи кариера, специалисти или търсещите спокойствие по-улегнали специалисти ( с над 11г опит). По наши наблюдения специалистите в средния сегмент с над 4-5 години опит в програмирането предпочитаха през годината по-малки и средни компании, заради новаторството и R&D естеството на самата работа, гъвкавостта на самите компании и предлагането на по-добри условия. Това като тенденция в българската ИТ индустрия е доста сходно с тенденциите на случващото се в западноевропейските държави и Щатите, което е показателно за зрелостта на индустрията ни.

Следване на модните тенденции – специалистите в ИТ определено са привлечени от модерните трендове в света на технологиите като AI, Machine Learning, Internet of Things, приложими в доста различни бизнес сфери, водещи до автоматизация на цялостни бизнес процеси и дейности. Също така Big Data и управление на информацията – обработката и извличането на всякаква информация като например всичко за нашите вкусове и интереси. Виждаме цялостен бум на електронната търговия, ел. разплащания, криптовалутите, за които всички говорят дори и по улицата в днешно време. Навлизането на ИТ технологиите в нашия бит продължава да има растящ тренд.

Позитивното за индустрията през 2017 г. е, че в България се отвориха и продължават да се отварят все по-смислени проекти, свързани с много иновация, в което определено превъзхождаме традиционните ИТ аутсорсинг дестинации – Индия, Китай, Русия, Украйна, Беларус и др. В България, нивото на работа и естество на комплексност на задачите със сигурност е доста по- R&D ориентирано от много други страни, и е на практика много близко и почти изравнено със Западна Европа и САЩ. Затова и тенденцията в имиграцията на програмисти е все по-малък, реално в България, нашите специалисти имат по-висок жизнен стандарт и по-добра покупателна способност отколкото в Германия и Австрия, например.

Технологичният напредък е валиден за всички – автоматизацията, AI и другите ИТ новости със сигурност ще променят целия свят, но ще променят и ИТ индустрията. Все API REST platforms, виртуални асистенти и други улеснения, ще навлизат в дигиталния свят и ще правят все по-лесна и достъпна комуникацията между хората и машините. Със сигурност професиите на програмистите и системните администратори ще се променят доста в близките няколко години. Тези, които не се адаптират бързо към промените ще останат извън пазара.

Нова надежда за българската ИТ индустрия – в последните години много говорим за недостига на ИТ специалисти и влиянието му върху пазара, заплатите и др, но в същото време отделяме много малко внимание на действията, които индустрията и компаниите в нея можем да предприемем.
Дефицитът на квалифицирани кадри в ИТ е световен проблем, особено изострен в Европа. На този фон според мен се отваря голяма възможност за българската ИТ индустрия.

В последните години натрупването на експертиза в R&D и производство на основно софтуерни продукти за световните пазари, разви много софтуерната индустрията и създаде опит в производството на ИТ продукти с висока добавена стойност.

В България сме свикнали да се оправяме сами, затворени в себе си, с ресурсите, които имаме в границите на държава си, сякаш културално ни липсва „колонизаторския“ стремеж на западния свят, което е в основата на бизнес благосъстоянието му. Ако компаниите в ИТ индустрията се опитат да мислят не толкова консервативно и започнат да мислят отворено за варианти и подходят „колонизаторски“ (в добрия смисъл на думата) навън, българската ИТ индустрия, може да излезе извън границите на територията, на изток, към държавите с по-слабо развита ИТ индустрия и най-вече пазарите с не толкова голяма наситеност и разнообразие на фирми и ИТ начинания като Русия, Украйна, Беларус, Казахстан, Киргистан и както и в държавите в другата част на Азия (Виетнам, Филипините и др.). Там могат да бъдат създадени регионални звена, като интегрална част от българските екипи. Поради зрелостта на ИТ индустрията ни, ние разполагаме с доста добри специалисти, които могат да бъдат ментори и мениджъри в тези звена и да развият бързо международни операции и същевременно да контролират и да са гаранти за качеството на продуктите. Тези международни и крос фунционални екипи са бъдещето на индустрията, за да не спира преждевременно нейният растеж. А нашите опитни ИТ специалисти ще имат възможност да развият кариерите в нови направления и международен мащаб.

Вносът на висококвалифицирани хора също трябва да продължи, но той не може да даде необходимите на индустрията бройки поради бавност, административни пречки на българското законодателство и трудното изваждане на хора от естествената им среда в държавите, в които живеят. Нашите наблюдения от хората в рускоговорящите държави са, че тяхната мобилност е ниска, по-ниска дори от тази на българските специалисти, но почти всички биха приели да работят за нов работодател на местна почва. Разбира се, остават инвестиционните рискове и допълнителни разходи на бюджети за компаниите, но без риск развитието в бизнеса е трудно така или иначе.

Добрият Мениджмънт ще продължи да е основна тема за развитието и растежа на индустрията – ИТ специалистите искат все повече гъвкавост, все по-капризни са по отношение на работа, условия и заобикалящата ги среда. Отговор на това са адекватният мениджмънт и конкуренцията. Мениджмънт, който създава интересна работа и проекти, и контролира качеството и изпълнението на работните задачи и конкуренцията на все повече международни специалисти, които да станат интегрална част от българската индустрия.

BPO/Shared Services Centers
Неразривно свързаните дейности с производството на софтуер и различни приложения, свързани с улесняване и оптимизиране на дейностите, са тези с поддържането на системите и обслужването на потребителите им, както и изнасянето на бизнес дейности. Тенденцията на разрастване на екипите в тези центрове, както и отварянето на нови такива, беше тенденция и през 2017 година. В годината наблюдавахме едно разграничаване на посланията, които различните центрове изпращаха към пазара, по отношение на основната си дейност и позиционирането им в различни, по-скоро мета категории, като Call Centers, BPOs, Shared Service Centers, outsourcing и др. Това до определена степен определи и интереса на кандидатите към определени категории, които бяха по-модерни категории като усещане.

Интересна тенденция беше привличането на хора от страни от Европа като Франция, Италия, Испания, Португалия и Великобритания в BPO сектора. Това беше предимно следствие от доброто състояние на пазара и сектора. Видяхме и много интересни инициативи, свързани с директно сътрудничество между образователни институции и компании, както и инициативи, свързани с изграждане на умения и компетенции от страна на компаниите за постигане на удовлетворително входящо ниво при новопостъпващите. Разбира се, имаше и замразяване на подбора в някои от компаниите от БПО сектора, както и закриване на определени отдели, вследствие на прекратяване на ангажименти към обслужваните от тях клиенти. Въпреки това тенденцията за активно наемане на хора за БПО индустрията продължи и предизвикателствата при наемането на нови хора бяха големи. Имаше и различни инициативи, които целяха привличането на повече хора в процеса на подбор, чрез разширяване на вътрешните референтни програми и все по-активен подход към кандидатите. Тази тенденция очакваме да продължи и през 2018.

Източник: http://www.economy.bg/business/view/30353/ITBPO-Industriyata-2017-2018-Nova-nadezhda

Recent news

Производството на електрически велосипеди в Пловдив продължава да расте

За 2022 г. от България са изнесени общо 834 хил. конвенционални и електрически велосипеда. Капитал съобщиха, че основаната през 2016 г. в Германия Technibike е решила да прехвърли производството на

Read More

Търсене

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors