Икономиката на България нараства с 3,4% през второто тримесечие

Икономиката на България нараства с 3,4% през второто тримесечие

Основният двигател продължава да е вътрешното потребление, като темпът му на растеж се увеличава до 5% на годишна база, отчита НСИ
През второто тримесечие на 2018 г. икономиката на България е нараснала с 3,4% спрямо същия период на миналата година. От новите сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ) се вижда, че брутният вътрешен продукт (БВП) през периода април-юни отбелязва растеж с 0,8% спрямо първото тримесечие на тази година.
Това показва, че икономиката на страната отново се ускорява, след като на годишна база леко се забави през последното тримесечие на миналата година. Investor.bg припомня, че България е на пето място в ЕС по ръст на БВП на годишна основа през второто тримесечие с 3,4% според предварителните данни на европейската статистическа служба Евростат. За сравнение, през първото тримесечие БВП на страната ни се повиши с 3,6%.
По текущи цени брутният вътрешен продукт в края на юни е 25,913 млрд. лв., а преизчислен в евро – 13,249 млрд., като на човек от населението се падат 1,882 хил. евро, пресмятат в НСИ.
БВП в стойностен обем, текущи цени
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2018 г. възлиза на 22,235 млрд. лв. по текущи цени.
През второто тримесечие на 2018 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0,8 процентни пункта до 3,3% спрямо година по-рано.
Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0,2 процентни пункта до 29,3%.
Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 67,4% при 66,4% преди година.
За крайното потребление през второто тримесечие на 2018 г. се изразходват 78,4% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 21,2 % от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.
Тримесечни изменения
През второто тримесечие на 2018 г. брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0,5%.
По предварителни данни за периода април – юни на 2018 г. крайното потребление нараства с 2%, а бруто образуването в основен капитал – с 0,3% спрямо предходното тримесечие, отчитат в НСИ.
Вносът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 0,9%, докато износът на стоки и услуги намалява с 1,3%, показват данните на националната статистика.
Годишни изменения
През второто тримесечие на 2018 г. спрямо година по-рано брутната добавена стойност се увеличава с 3%.
Динамиката ѝ се определя основно от регистрирания растеж при: Операции с недвижими имоти – 7,2%, Финансови и застрахователни дейности – 6%, Строителство – 5,9%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – 4,9%. С 3% расте тя при Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване.
По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж имат индивидуалното потребление с увеличение от 5%, с 4,6% е по-голямо бруто образуването на основен капитал, а колективното потребление на държавното управление е по-високо с 2,3%.
Износът на стоки и услуги се увеличава с 1,7%, а вносът на стоки и услуги – с 4,3%.

Recent news

Производството на електрически велосипеди в Пловдив продължава да расте

За 2022 г. от България са изнесени общо 834 хил. конвенционални и електрически велосипеда. Капитал съобщиха, че основаната през 2016 г. в Германия Technibike е решила да прехвърли производството на

Read More

Търсене

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors