Големият двигател в Пловдив – мехатроника и аутомотив

Големият двигател в Пловдив – мехатроника и аутомотив

 • Всяко шесто работно място в българската индустрия е съсредоточено в региона на Пловдив.
 • Големият двигател зад индустриалната експанзия на региона са мехатроника и аутомотив.
 • Макар и свиващи се, облеклата и храните все още са с изненадващо големи дялове в местната индустрия.

  Бурното развитие на региона и огромният интерес от страна на инвеститорите често са причина да се повдига въпросът възможно ли е пазарът на труда в областта да задоволи нуждите на работодателите, или дефицитът на работна ръка ще се превърне в хроничен проблем за Пловдив. Дори медийните заглавия за нови инвестиции все още наблягат на бройката работни места, които ще бъдат разкрити. Но отдавна това не е водещо, а по-скоро каква добавена стойност ще прави всяко ново работно място. И оттам дали ще може да се конкурира за персонал, както и да привлича хора от все още раздутите в региона, но средно погледнато, нископроизводителни производства на облекла и храни.

  Част от инвеститорите, особено тези, които са в по-голяма степен зависими от количеството и цената на труда, най-вероятно изпитват натиск да се пренасочат към други дестинации, където разходите за труд и конкуренцията за работни места са значително по-ниски. Друга част се ориентира към производството на по-скъпи продукти, с по-висока добавена стойност, както и към ускоряване на процесите по внедряване на нови технологии и процеси в производствените дейности. Това от своя страна води и до промяна на индустриалния профил на региона.

  Свиващите се сектори

  Традиционно секторите, които в по-голяма степен изпитват натиск от страна на пазара на труда и отбелязват значително свиване, са свързаните с производството на текстил и облекла. В региона на Пловдив този сектор все още е изненадващо голям – 13% от индустриалните работни места, като имаме предвид конкуренцията за хора от бързо растящите мехатроника и аутомотив. За последните пет години облеклата губят близо 4200 работни места. Другият голям свиващ се сектор са храните и напитките, който за същия период се свива с 850 работни места до малко над 13 000, или 18% от индустриалната заетост през 2021 година.

  Най-голямата група от производства в региона на Пловдив е тази на процесните производства (например, но не само, метали, химия, козметика). Новите инвестиции в тази група обаче са рядкост, като за период от пет години заетостта нараства едва с 660 работни места.

  Експанзията на мехатрониката и аутомотив

  Големият двигател зад индустриалната експанзия на Пловдив са мехатроника и аутомотив, който за период от 5 години увеличава дела си в местната индустрия с 6 процентни пункта. От 2016 г. насам работните места в сектора нарастват с 3800 до 21 000 работни места, или 29% от индустриалната заетост в област Пловдив. За сравнение, общо за всички останали региони в страната заетостта в тези производства нараства с 3400 работни места.

  Над три четвърти от ръста на работните места в мехатроника и аутомотив е дело на чуждестранни инвеститори, които са отговорни за над 12 900 от работните места в индустрията към 2021 г. В същото време нарастват инвестициите и от страна на местни инвеститори както в посока създаването на нови производства, така и за разширяване или преместване към Пловдив от други градове в България. Мехатроника и аутомотив в Пловдив се отличават с най-високата производителност на труда (добавена стойност на едно работно място) в местната индустрия. Това е изненада, защото тази лидерска позиция в другите региони на страната се държи от значително по-наситените на капитал процесни производства. 

  Високата производителност от своя страна намира отражение и в заплатите. Отново най-високите в местната индустрия, както и по-високи спрямо тези средно за останалите региони на страната. Разходите за труд в мехатроника и аутомотив наистина нарастват с много бързи темпове – 11.4% средногодишно за последните 5 години, но това в голяма степен се дължи и на паралелно нарастващата с високи темпове производителност на труда.

  Източник: Капитал

  Recent news

  Производството на електрически велосипеди в Пловдив продължава да расте

  За 2022 г. от България са изнесени общо 834 хил. конвенционални и електрически велосипеда. Капитал съобщиха, че основаната през 2016 г. в Германия Technibike е решила да прехвърли производството на

  Read More

  Търсене

  Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors