Българският износ отново изпревари вноса от Германия

Българският износ отново изпревари вноса от Германия

mitko vassilev


Интервю с д-р Митко Василев, Главен управител на ГБИТК относно българо-германските икономически отношения, нови германски инвестиции и очакванията на германския бизнес у нас.

Г-н Василев, почти 2 години след началото на пандемията как се развива стокообменът ни с Германия? Възстановиха ли се предпандемичните нива?
Въпреки предизвикателствата пред международната търговия, породени от разпространението на COVID-19 в световен мащаб, Германия запазва мястото си на водещ търговски партньор за България. През 2020 взаимният стокообмен достигна 8,2 млрд. евро, което бе спад от едва 3,6% спрямо предходната година (2019), т.е. спрямо периода преди пандемията, когато отбелязахме и пореден рекорд от 8,5 млрд. евро.
Данните, предоставени от Германската федерална статистическа служба, с които разполагаме към момента за 2021, обхващат периода януари-септември 2021. За този период стокообменът възлиза на 7,33 млрд. евро.

Износът на България за Германия (за посочения период) възлиза на 4 млрд. евро. Вносът от Германия е в размер на 3,32 млрд. евро. С други думи, продължава положителната тенденция за изпреварващо развитие на българския износ в сравнение с вноса от Германия. Ако тя се запази за цялата година, то тогава България отново ще има положително търговско салдо с Германия за 2021. По всяка вероятност за пета поредна година и общо за шести път след началото на прехода българският износ ще изпревари вноса от Германия.

Имаше ли ръст на германските инвестиции?
По предварителни данни на БНБ относно най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари–октомври 2021 Германия с 290,4 млн. евро се нарежда на второ място след Люксембург (364,5 млн. евро), което затвърждава мястото на Федералната република като стратегически инвеститор за страната.
Важно е да отбележим, че и в тази трудна ситуация, все пак съществуваше инвеститорски интерес и се осъществиха някои важни инвестиции (напр. инвестицията на фирма Ottobock в Благоевград).

Очакват ли се нови инвестиции и от кои сектори?
Ситуацията, свързана с пандемията, все още създава неопределеност, която се отразява в нагласите на компаниите по отношение на инвестирането и ги прави по-предпазливи. В кои сектори се реализират инвестиции, зависи и от условията, които се предлагат в страната.
В тази връзка от важно значение е позиционирането на страната ни като атрактивна инвестиционна дестинация чрез целенасочено и активно представяне на предимствата ѝ, както и постоянното подобряване на бизнес климата с цел подобряване на конкурентоспособността.
Няколко германски компании (5 на брой, представители на различни браншове) водят активни преговори за позициониране, но поради желанието им за конфиденциалност към момента не бихме могли да навлезем в конкретика.

Ще се отрази ли смяната на властта в Берлин на българо-германските икономически отношения?

Постигането на коалиционно споразумение в сравнително кратки срокове бе важно за осигуряване на стабилност в политически аспект, което е значим фактор и за Германия, и за немския бизнес. Както и друг път сме подчертавали, българската и германската икономика работят като скачени съдове. И положителните, и негативните въздействия винаги намират отражение в двустранните икономически отношения. Да се надяваме, че политическите промени и в двете страни няма да имат отрицателно въздействие върху развитието на двустранните икономически връзки.

Ще се възползват ли германските фирми у нас от средствата по Плана за възстановяване?
Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да способства за икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията от COVID-19. Предстои Планът за възстановяване за България да се обсъжда отново в ЕК и след като бъде окончателно одобрен, е възможно и германски компании, които развиват бизнес в България, да се възползват от него.

Цялото интервю може да прочетете на https://bit.ly/3KingVr

Източник: Economy.bg

Recent news

Производството на електрически велосипеди в Пловдив продължава да расте

За 2022 г. от България са изнесени общо 834 хил. конвенционални и електрически велосипеда. Капитал съобщиха, че основаната през 2016 г. в Германия Technibike е решила да прехвърли производството на

Read More

Търсене

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors