Аграрният университет – партньор в UniGreen

Аграрният университет – партньор в UniGreen

На 17 февруари 2022  г. ректорите на осем университета от осем различни европейски страни направиха решаваща стъпка към създаването на първия „Зелен университет на Европа“  по проект UNIGREEN.

Ректорът на Аграрен университет – Пловдив проф. д-р Христина Янчева се срещна в Брюксел с ректорите на останалите участници в Алианса, за да подпишат Писмо за намерение за участие в проекта UNIgreen. В сърцето на Европа, в Академията за научни изследвания и висше образование /ARES/, те изразиха своята категорична позиция и се обединиха за единна Мисия на Зеления университет на Европа.

Инициативата „Европейски университети“ е част от програмата Еразъм+. През 2020 г. Университетът в Алмерия – Испания инициира създаването на Европейски алианс на университетите, работещи в сферата на аграрните науки, биотехнологии и природни науки, в който участва и Аграрният университет – Пловдив. Останалите партньори са: Варшавският университет за природни науки – Полша, HEPL – Висше училище на провинция Лиеж – Белгия, Политехническият институт в Коимбра – Португалия, Университетът в Модена и Реджо Емилия – Италия, Sup‘Biotech – Франция и Аграрният университет – Исландия.

recteurs

Иновативност 

Основната цел на проекта е да се ​​създаде междууниверситетски европейски кампус за насърчаване на върховите постижения във висшето образование, засилващи връзките между образование, научни изследвания, иновации, добри практики и трансфер на знания. Очертани са краткосрочните цели в следващите 5 години и дългосрочните в следващите 10 години.

Добавена стойност на проекта

Чрез утвърждаване на връзките помежду си в областите образование, научни изследвания, иновации, добри практики и трансфер на знания, осемте партньори в транснационалния UNIgreen Алианс целят той да се позиционира като знакова европейска образователна и научно-изследователска институция. С развиването на тази мрежа преподавателите от висшите училища ще работят по интердисциплинарни международни проучвания и проекти. Студентите ще се обучават по програми, разработени колективно от партньорските организации, за да обогатяват чуждоезиковите си умения и да повишават нивото си на професионална квалификация.

Проектът ще даде възможност да се консолидира индивидуалният опит на участващите институции за свободното движение на знания, което улеснява присъждането на двойни дипломи, служи за целите на привличане на международни таланти извън Европа и насърчава многоезичното и междукултурно общуване за приобщаващо европейско висше образование.

Обещаващо начало на сътрудничеството

Постигнат бе и първият успех на Алианса – кандидатурата по проект „Университетско сътрудничество за насърчаване на ЗЕЛЕНИЯ преход и устойчивите практики в образованието и обучението /U-Green/“ по програма Еразъм+, подпрограма „Партньорства за сътрудничества“, подадена през 2021 г., е успешна. Проектът с Координатор Университета в Алмерия, Испания получи финансиране и ще стартира през следващия месец.

Източник: Марица
Текстът е наличен тук

Recent news

Производството на електрически велосипеди в Пловдив продължава да расте

За 2022 г. от България са изнесени общо 834 хил. конвенционални и електрически велосипеда. Капитал съобщиха, че основаната през 2016 г. в Германия Technibike е решила да прехвърли производството на

Read More

Търсене

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors