Начало Тракия икономическа зона

Тракия икономическа зона

Тракия икономическа зона (ТИЗ) е един от най-мащабните икономически проекти на България. Тя обединява шестте индустриални зони в района на Пловдив. Досега във всички зони на ТИЗ са инвестирани над 1.1 милиард евро. ТИЗ се осъществява върху площ от 1070 хектара земя, от която 325 хектара земя вече е заета.

От старта през 1995 г. на първата индустриална зона „Марица“ досега са привлечени над 120 инвеститори, от тях 80 чужди, разкрити са над 12 000 работни места. Инициатори на ТИЗ са Сиенит Холдинг, дивелъпър на индустриални зони, и КЦМ, производител на цветни метали, заедно с 9 общини.

Предимства на ТИЗ

• Удобна географска локация – на важни железопътни артерии и Европейски транспортни коридори, свързващи Европа, Азия и Африка
• Инфраструктурна обезпеченост – транспорт, електричество, газификация, водоснабдяване, канализация, телекомуникации
• Индивидуално административно обслужване от специализирано звено, ускорени процедури
• Квалифицирана работна сила, 9 основни университета с технически и икономически дисциплини , повече   80 училища, езикови и професионални гимназии
• Около 66 000 заети в преработващата промишленост, още 20 000 инженери и машинни оператори в други индустрии
• Най-бързо растящата индустриална зона в България през последните 20 години

Индустриални зони, включени в ТИЗ

1. ИНДУСТРИАЛНО-ТЪРГОВСКА ЗОНА „МАРИЦА”
2. ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА „РАКОВСКИ”
3. ПРОМИШЛЕНО-ТЪРГОВСКА ЗОНА „КУКЛЕН”
4. ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА И ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР „ТРАКИЯ”
5. АГРО ЦЕНТЪР „КАЛОЯНОВО”
6. ПАРК „ОБРАЗОВАНИЕ И ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ”

Кратки срокове от първите стъпки до завършена фабрика

Проектите в ТИЗ се осъществяват в кратки срокове благодарение на завършеното устройствено планиране на територията, подкрепата на местните общински власти и работата на екипа на зоната – специалисти с над 15-годишен опит в строителството на промишлени, логистични, инфраструктурни, енергийни и търговски обекти, включително юристи и посредници. Зоната предлага завършени производствени, логистични и търговски обекти.
map TEZ

Tez