Начало Население

Население

Населението живеещо в град Пловдив и в най – близките селища е над 535 000 души. 463 000 от тях попадат в диапазона 20-64 години. Още 775 000 души живеят в непосредствена близост до града ( до 45 минути път с кола в едната посока ). Това прави общото население на широкия регион Пловдив 1.31 милиона души. Градът е достъпен за по-малко от 1.5 часа от 3 милиона души , като това включва също и населението на столицата София.

Структурата на населението е както следва:
1

Население на регион Пловдив:
2

Източник: НСИ