Начало Население и образование

Население и образование

  • 800 000 души 
  • 20000 чужденци
  • Високо качество на живот 
  • 35 000 студенти
  • 9 200 ученици в STEM програми

Население

Населението на Южен централен регион е общо над 1,4 милиона души. Към края на 2021г. населението, живеещо на 45 мин. от индустриалните зони е почти 800 000, като само през 2020г. в областта се заселват над 24 000 души, а в града рекордните 9 000. Доказателство за добрия баланс между живот и работа е и наличието на над 20 000 чужденци, които избират Пловдив за свой постоянен дом и място за работа. Населението на град и област Пловдив е предимно младо, като близо 410 000 души са на възраст до 44г.

Образование

Близо 43 000 деца са част от образователната система в Пловдив – над 13 000 от тях с интензивни езикови профили и над 9 200 в STEM програми. 72 гимназии обучават над 24 000 ученици, които активно подпомагат нуждите на водещите сектори в региона. В Пловдив се намира и една от най-успешно приложените форми на дуално обучение на територията на страната, с почти 1000 ученици и подпомогнато от над 50 местни компании. Добре развитата образователна система се допълва от 8 университета и над 35 000 студенти – със силно развити инженерни, езикови и ИТ профили.

На територията на града се намират редица RnD центрове, които работят в сътрудничество с местния бизнес и дават безпрецедентен тласък на индустрията. Сред тях е и единственият по рода си в България Международен научен център за върхови постижения в сферата на биологията и биотехнологиите „PlantaSYST” на стойност 30 млн. евро, финансиран по Програма “Хоризонт” в партньорство с Института по молекулярна растителна физиология Макс Планк и Университет Потсдам.