Начало Местна икономика

Местна икономика

  • Индустриален лидер – над 200 международни и български компании
  • Над 70 000 заети в производството
  • Втори IT&Аутсорсинг център 
  • Лидер в сектора на Аутомотив и Мехатрониката
  • €4.9 млрд. годишно БВП (7.6% от този на България)

Пловдив – индустриалното сърце и втори IT&Аутсорсинг център в България. 

Индустриален лидер

Регионът е дом на едни от най-бързо развиващите се индустриални зони в Югоизточна Европа, в които своята дейност развиват над 200 местни и международни производители. Секторът е лидер и в работните места – над 70 000, като 20 000 от тях са в подотрасъл Аутомотив и мехатроника. Производството е допринесло за създаването на около 40% от икономическия продукт през 2020 година. Регионът е абсолютен лидер в сектора на Аутомотив и Мехатрониката, който сформира над 1/5 от добавената стойност на същия за страната.

Благодарение на стратегическото си местоположение и отличната свързаност, регионът се е утвърдил като водещ транспортен и логистичен център. Обособените индустриални зони около града са добре свързани, както със самия град, така и с всички главни транспортни връзки в страната. 

Процъфтяващ технологичен център

Градът е и втори ИТ и Аутсорсинг център в България, което носи баланс в местната икономика. IT&BPO&B2B са сред най-динамично развиващите се сектори през последните години с над 200 български и международни компании и над 7000 заети само в ИТ и Аутсорсинг. Трендовете от последните години показват стабилен ръст в работните места и предполагат повишение с близо 5000 нови през следващите 3 до 5 години. България като цяло е много конкурентна в световен мащаб и е класирана сред най-атрактивните дестинации за аутсорсинг в Европа и в света съгласно Индекса за разпределение на глобалните услуги съставен от международната консултантска компания „А.Т.Киърни“. 

Инвестиции и БВП

Брутния вътрешен продукт на Пловдив възлиза на €4.9 млрд. годишно, което е 7.6% от този на страната. Инвестиционната активност в регион Пловдив е висока в последните години. Покупките на дълготрайни активи в региона възлизат на повече от €861 млн. годишно. Пловдив има много балансиран микс от инвестиции, които са разпределени в различни сектори на икономиката. Около 23% от инвестициите или €185 млн. са посветени на производството за закупуване на съоръжения, оборудване и машини, които повишават производителността на местните предприятия. Близо 5% от от цялото придобиване на дълготрайни активи са направени от компании за ИТ и бизнес услуги.

Туризъм

Притежавайки богатство от древни исторически обекти, Пловдив е предпочитана туристическа дестинация не само от български туристи, но и от чуждестранни такива, като за последните градът отчита ръст от 28% от 2015г. насам. Местният бизнес в областта на хотелиерството добавя 3% към годишното производство, а 12% от икономиката на региона се генерира от търговията на дребно.

123unnamed