Начало Земя и пазар на имоти

Земя и пазар на имоти

Пазар на бизнес имоти

Пазарът на офис площи в Пловдив се разширява значително през 2011-2019, като много нови офис проекти бяха започнати през този период. В момента има ново предлагане на модерни офис площи, които могат да бъдат модифицирани, за да отговарят на специфичните изисквания на всеки бизнес. Има офиси разположени както в центъра на града, така и в индустриалните зони. Въпреки забележимото подобрение на качеството, закупуването на бизнес площи в Пловдив остава на достъпни цени.

Налична е и земя за промишлени цели за продан както в самия град, така и в индустриалните зони на региона. Като цяло, цените на индустриална земя в региона варират от €25 до €50, в зависимост от местоположението на земята и нейните характеристики. Цените за индустриална земя варират от €30 до €50 на кв.м. в гр. Пловдив и от €25 до €40 на кв.м. в индустриалните зони Марица, Раковски и Куклен.

Цените за индустриални и офис площи в Пловдив са относително ниски в сравнение както с тези в други големи български градове, така и с тези в други страни в Централна и Източна Европа.

land1

Наем на офис и индустриални съоръжения

Наемът за офис площи струва средно €9 до €12 на кв. м. за първокласни бизнес имоти в момента достъпни в Пловдив. Налице е също така значително предлагане на непървокласни офис площи, които могат да бъдат наемани за €4 до €6 на кв. м. на месец. Взимането на офис под наем в Пловдив е средно с 30% по-евтино от наемането на подобни офис площи в столицата София. Наемането на офис в Пловдив е по-достъпно в сравнение с много други места в Централна и Източна Европа. Наемите на първокласните офиси в Пловдив са 2-3 пъти по-ниски в сравнение с наемите за най-висок клас офис площи в Прага (Чехия), Будапеща (Унгария) и Букурещ (Румъния).

land2

Наемането на склад в Пловдив струва по-малко в сравнение с други места в Централна и Източна Европа. Наемите на индустриални площи в Пловдив са с 10% по-ниски от наемите в Букурещ (Румъния) и Варшава (Полша) и с 22% по-ниски от наемите в Белград (Сърбия), Будапеща (Унгария) и Прага (Чехия). Сравнително ниските цени за наеми на индустриални площи и ниските експлоатационни разходи съвкупно позволяват на базираните в Пловдив компании да постигнат конкурентоспособност по отношение на разходите, която трудно може да бъде достигната от предприятия, извършващи дейност в други региони в Централна и Източна Европа.

Производствени площи за развитие на бизнес

land3

Има близо 10 958 декара земя за бизнес развитие в регион Пловдив. Сегашните градски устройствени планове на Пловдив и съседните общини увеличиха значително наличието на индустриална земя, което стимулира активността на бизнеса в региона. По-голямата част от тези площи са организирани в индустриални зони, а останалата – в рамките на град Пловдив. Градските устройствени планове на общините Пловдив и Марица предвиждат развитието на смесени многофункционални индустриални зони и модерни индустриални площи, с които се постига правилният баланс между индустриален растеж и устойчиво развитие.

Строителна дейност

Пловдив е един от най – динамичните региони в България с най-високата концентрация на нови жилищни и нежилищни строителни обекти в страната. През първото тримесечие на 2019 г., Област Пловдив e с най-много издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради и по започнато строителство на нови сгради в страната.  За периода са издадени над 220 разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, с което Пловдив изпреварва дори столицата София. В Област Пловдив е стартирано строителството на най-голям брой нови сгради – 153 жилищни и 101 други сгради. Нежилищното строителство включва следните сгради – промишлени, логистични, търговски обекти, офис помещения, хотели и ресторанти. Към началото на настоящата година, общата площ на нежилищното строителство за регион Пловдив възлиза на 99 827 кв.м. РЗП. По-високата концентрация на нежилищни строителни проекти в областта се дължи главно на интензивното промишлено, производствено и икономическо развитие на региона, позиционирайки Пловдив като конкурентна и атрактивна дестинация за стартиране и разширяване на бизнес на национално  и международно ниво.