Начало Пазар на труда

Пазар на труда

Работна сила

Компаниите, които избират Пловдив като дестинация за инвестиции, имат достъп до човешки капитал, който се състои от множество добре подготвени работници и специалисти, с потенциал за създаване на добавена стойност за различните сектори на производството и услугите.

Пазарът на труда в Пловдив е по-силен от повечето други региони в България от началото на световната икономическа криза насам. Пловдив разполага с добре развит сектор на услугите с над 79 600 служители, което допълва концентрирането на производства в региона. Секторът на услугите в Пловдив е тясно свързан с местната индустрия и предоставя пълния набор от висококачествени услуги, свързани с дейността на едно производствено предприятие. Около половината от всички служители в сектора на услугите работят в търговията на дребно. Повече от 11 400 работници са заети в сферата на строителството. Пловдив се откроява и с един от най-добре развитите сектори на бизнес услугите в България. В допълнение, повече от 49 800 души са заети в бързо разрастващия се сектор на ИТ и професионалните услуги, които съставляват значителен процент от всички работни места в сектора.

Работната сила в Пловдив е разнообразно профилирана, за да посрещне нуждите на бизнеса от кадри с различна квалификация и умения. Има около 40 000 души заети в административния, аналитичния и управленския сектор. В Пловдив работят близо 18 420 техници, 27 442 квалифицирани индустриални работници и 35 929 оператори на машини (данни за 2017). Работната сила е специализирана, но лесно се адаптира и към други сегмнти на промишленото производство.