Начало Пазар на труд и образование

Пазар на труд и образование

Работна сила

Компаниите, които избират Пловдив като дестинация за инвестиции, имат достъп до човешки капитал, който се състои от множество добре подготвени работници и специалисти, с потенциал за създаване на добавена стойност за различните сектори на производството и услугите.

Работна сила данни:

laborbg1

Пазарът на труда в Пловдив е по-силен от повечето други региони в България от началото на световната икономическа криза насам. Пловдив разполага с добре развит сектор на услугите с над 79 600 служители, което допълва концентрирането на производства в региона. Секторът на услугите в Пловдив е тясно свързан с местната индустрия и предоставя пълния набор от висококачествени услуги, свързани с дейността на едно производствено предприятие. Около половината от всички служители в сектора на услугите работят в търговията на дребно. Повече от 11 400 работници са заети в сферата на строителството. Пловдив се откроява и с един от най-добре развитите сектори на бизнес услугите в България. В допълнение, повече от 49 800 души са заети в бързо разрастващия се сектор на ИТ и професионалните услуги, които съставляват значителен процент от всички работни места в сектора.

Работната сила в Пловдив е разнообразно профилирана, за да посрещне нуждите на бизнеса от кадри с различна квалификация и умения. Има около 40 000 души заети в административния, аналитичния и управленския сектор. В Пловдив работят близо 18 420 техници, 27 442 квалифицирани индустриални работници и 35 929 оператори на машини (данни за 2017). Работната сила е специализирана, но лесно се адаптира и към други сегменти на промишленото производство.

Структура на местната икономика според броя на работните места:
(данни на НСИ за областно ниво, 2018)

laborbg2

Образование

Образователната система в Пловдив е добре развита, като подготвя много студенти в технически и приложни дисциплини, което е допринесло за установяването на региона като главен индустриален център в България. Пловдив се позиционира като водеща университетска зона с национално значение, на второ място в България само след столицата София. В Пловдив има 9 университета и колежа с почти 34 000 студенти, 78 центъра за професионално обучение и 29 професионални гимназии. През 2019г. 4 700 ученика са завършили средно образование, от които 2 200 са дипломирани в професионални гимназии. В допълнение на това, броят на завършилите колежи и университети студенти е 7 400.

laborbg3

Пловдив е дом на един от най-големите университети в България – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, който наред с редица хуманитарни и бизнес науки, подготвя и студенти по математика и информатика, физика и химия. В допълнение, филиалът на Технически университет – гр. София в Пловдив предлага специалности разделени в 2 факултета: „Факултет по електроника и автоматизация“ и „Факултет по машиностроене и инструментален инженеринг“. В града също така е разположен и един от най-големите и реномирани медицински университети където към за 2019/2020 са се обучавали 6 400 студенти, почти половината от които чужденци. В град Пловдив съществуват два единствени по рода си университета: Аграрен университет и Университет по хранителни технологии, които подготвят специалисти за развиващата се хранителна индустрия. Пловдив разполага и Академия по изкуството, както и с два колежа по икономика и мениджмънт, които подготвят студенти за подкрепящи, аналитични и управленски позиции в реалния сектор.

laborbg4