Начало Пазар на труд и образование

Пазар на труд и образование

Работна сила

Компаниите, които избират Пловдив като дестинация за инвестиции, имат достъп до човешки капитал, който се състои от множество добре подготвени работници и специалисти, които могат да създадат добавена стойност за различните сектори на производството и услугите.

Население: 20 – 64 години

education 20-64 bg

Пазарът на труда в Пловдив е по-силен от повечето други региони в България от началото на световната икономическа криза насам. Пловдив разполага с добре развит сектор на услугите с над 75 361 служители, което допълва концентрирането на производства в региона. Секторът на услугите в Пловдив е тясно свързан с местната индустрия и предоставя пълния набор от висококачествени услуги, свързани с дейността на едно производствено предприятие. Около половината от всички служители в сектора на услугите работят в търговията на дребно. Повече от 10 677 работници са заети в сферата на строителството. Пловдив се откроява и с един от най-добре развитите сектори на бизнес услугите в България. В допълнение, повече от 48 733 души са заети в бързо разрастващия се сектор на ИТ и професионалните услуги, които съставляват значителен процент от всички работни места в сектора.

employees

Работната сила в Пловдив е разнообразно профилирана, за да посрещне нуждите на бизнеса от кадри с различна квалификация и умения. Има около 40 000 души заети в административния, аналитичния и управленския сектор. В Пловдив работят близо 18 420 техници, 27 442 квалифицирани индустриални работници и 35 929 оператори на машини. Работната сила е специализирана, но лесно се адаптира и към други сегменти на промишленото производство.

employees1

Образователната система в Пловдив е добре развита, като подготвя много студенти в технически и приложни дисциплини, което е допринесло за установяването на региона като главен индустриален център. Пловдив се позиционира като водеща университетска зона с национално значение, на второ място в България само след столицата София. В Пловдив има 9 университета и колежа с 41 549 студенти, 80 центъра за професионално обучение и 29 професионални гимназии. През 2017г. 4 333 ученика са завършили средно образование, от които 2005 са дипломирани в професионални гимназии. В допълнение на това, броят на завършилите колежи и университети студенти е 7641. Пловдив е дом на един от най-големите университети в България – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, който подготвя, наред други приложни науки, студенти по математика и информатика, физика и химия. В допълнение, филиалът на Технически университет – гр. София в Пловдив предлага специалности разделени в 2 факултета: Факултет по електроника и автоматизация и Факултет по машиностроене и инструментален инженеринг. В град Пловдив съществуват два единствени по рода си университета: Аграрен университет и Университет по хранителни технологии, които предоставят специалисти за оживената хранителна индустрия. Пловдив разполага и с Медицински университет, Академия по изкуството, както и с два колежа по икономика и мениджмънт, които подготвят студенти за подкрепящи, аналитични и управленски позиции в реалния сектор.

rabota-obrazovanie4

Източник: НСИ

образование