Начало ИТ и аутсорсинг

ИТ и аутсорсинг

Потенциал на ИТ и аутсорсинг в Пловдив

Пловдив е вторият по големина, население и значимост град в България, както и втора аутсорсинг дестинация след София с над 19 200 наети служители в сектора IT & BPO. Градът привлича работна сила от всички региони. Силно развита образователна система от общодържавно реномирани гимназии и университети служи като добър източник на кадри за  ИТ и аутсорсинг индустрията. Засилва се интересът към дуалното обучение, включително – и от страна на бизнеса, като се наблюдава ръст в броя на откритите дуални паралелки. Образователната система е по-адаптивна и е отворена за сътрудничество с бизнеса – въвеждат се съвместни курсове, стажове и ориентирани към индустрията програми.

bg3

Големи възможности за намиране на персонал

Силното търсене на висококвалифицирана работна сила в аутсорсинг сектора поставя основата за интензивно сътрудничество между образователните институции и аутсорсинг компаниите. Гимназиите в Пловдив имат традиции в предлагането на много високо ниво на образование. Елитните гимназии, които функционират в града са: Математическа гимназия, Езикова гимназия „Иван Вазов“, Езикова гимназия „Пловдив“ (засилено изучаване на английски и немски език), Френска езикова гимназия, Национална търговска гимназия. Много от служителите във фирми, изискващи високо ниво на чужд език или силно развити аналитични и математически познания, са завършили именно тези гимназии. Традиции в подготвянето на добри математици и програмисти имат Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, както и Технически университет – София, филиал Пловдив. Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив е източник на специалисти работещи с изображения и дизайн. Добра практика е подбирането на персонал от ранните години на следване.

Предимства в сравнение със София и други големи градове

В сравнение със столицата, както и в други страни дестинации за аутсорсинг, вторият по големина град предлага редица предимства. В София е съсредоточена по-голямата част от работни места от по-висок клас в държавната администрация, финанси и B2B услуги, което е фактор за по-силна конкуренция в търсенето на работна сила. За разлика от посоченото, в Пловдив пазарът на труда не се характеризира с такава силна конкуренция за таланти, както и за служители със среден клас квалификация. Пловдив се оценява като град с по-високо качество на живот, отколкото София (поради по-малкото трафик и градски стрес, възможности за достигане на работното място с велосипед, обществен транспорт и др.). Служителите в Пловдив се наслаждават на града и възможностите му за спорт, култура и изкуство. В сравнение с големите градове по брега на морето, работодателите в Пловдив не срещат ожесточена конкуренция за служители в средния клас квалификация от страна на туристическата индустрия. Не на последно място, Пловдив е само на час път с кола от международното летище София.

Развиваща се ИТ и аутсорсинг екосистема

ИТ и аутсорсинг е вече утвърдена и широко разпространена индустрия в Пловдив. Развитието й през последните няколко години върви ръка за ръка със създаването на първите споделени центрове за работа, бизнес клъстери и специализирани събития. Община Пловдив полага големи усилия да бъде първи избор на новите инвеститори, като предоставя ценна помощ, подпомагайки инвеститорите по всякакъв начин. В момента един от най-важните приоритети за града е развитието и популяризирането на благоприятна за бизнеса ИТ и аутсорсинг екосистема.

bg4