Начало Стимули за инвеститори

Стимули за инвеститори

Българското инвестиционно законодателство предоставя редица стимули за големи проекти, както финансови, така и нефинансови. За да получи сертификат за приоритетен инвестиционен проект, даденият инвеститор в сектор автомобилостроене трябва да отговори на изискванията за €25.6 млн. праг на инвестициите и минимум 100 души средногодишен персонал. В повечето случаи финансовите стимули представляват регионална държавна помощ според регулацията на ЕК. Всички населени места в региона на Пловдив могат да получават регионална помощ. Максималният интензитет на помощта в региона може да бъде в размер на 50% от общите инвестиции (за проекти с допустими разходи под €50 млн.).

Финансови стимули

stimuli1-bg

Допълнителни стимули

stimuli2-bg