Начало Разрешение за строеж

Разрешение за строеж

Въпреки, че е една от най-тежките и скъпи административни процедури в България и в цяла Европа, Община Пловдив предоставя ясен и сравнително кратък работен процес по отношение както на броя на процедурите, така и на сроковете на изпълнение.

В общината непрекъснато се подобряват режимите и на инвеститорите се предоставя помощ и насоки в работата с други органи, участващи в процеса. Освен общинската администрация, следните институции участват в процеса на получаване на разрешение за строеж и за необходимите процедури впоследствие: електроснабдителна компания, ВиК, агенция по кадастъра, агенция по околната среда.

В някои специални случаи и по-големи проекти ще има и други участващи институции, като например: дирекция за национален строителен контрол, противопожарна служба, агенция пътища.

Следния типичен случай илюстрира процеса:
– изграждане на склад или монтажен цех с обща площ от 4000 кв. м. (около 43,000 кв. фута).
– обща стойност на строителството 1.2 млн. евро дез ДДС.

Ще отнеме 136 дни от момента на подаване на заявление за издаване на сертификат за планиране проекта (стъпка 1 в работния процес) до момента на получаване на сертификат за оперативна сграда (последната стъпка). Общите административно наложени разходи ще бъдат 35,846 евро. Най-голямата част (78%) от тях бидейки възнаграждението на фирмата за строителен надзор. Тази цена не включва разходите за свързване към електропреносната и водопреносната мрежа.

Ще има 16 стъпки при справяне с целия процес, които включват също и процеса на работа с компанията доставчик на електроенергия. Сравнение на Световната банка показва, че средния брой стъпки в страните от ОИСР е 12, а в Източна Европа и Централна Азия 16.

Процесът отнема значително по-малко време в Пловдив отколкото в популярните дестинации в Източна Европа и Централна Азия, и дори още по-малко от колкото в развитите икономики от ОИСР.

ПловдивИзточна Европа и Централна АзияОИСР
Брой процедури1616.111.9
Време (дни)136176.8149.5

Източник: Световна банка, Индъстри Уоч.

Работен процес по отношение на разрешително за строеж
permit1