Начало Бизнес среда в България

Бизнес среда в България

По данни на Eurostat, България е трета в Европейския съюз по най-нисък държавен дълг с 19,8% от БВП и по макроикономически индикатори. Правителството на  Република България поддържа строга финансова дисциплина,  поради което е в челната тройка на Европейския съюз.

business1

От 2003 г. насам, Световната банка изготвя доклада „Doing business”. Той оценява икономическата политика на 190 икономики и ги класира в 10 области на регулиране. Докладът дава количествени параметри, касаещи стартирането на бизнес, разрешения за строеж, достъп до електричество, регистриране на собственост, получаване на кредит, защита на инвеститорите, плащане на данъци, търговия зад граница, изпълнение на договорите и решаване на несъстоятелност. В изданието от 2019г. България се класира на 59-то място сред 190 страни по показател „Благоприятна бизнес среда“ (“Ease of doing business”). Страната ни заема челните места, съответно – 21-во място по критерий „Търговия зад граница“ („Trading across borders”) и 33-то място – по критерий „Защита на миноритарните собственици“ („Protecting minority investors”).

 

От 1996 г., индексът публикуван в доклада “Икономическа свобода на света” (Economic Freedom) от Института Фрейзър (Ванкувър, Канада) измерва степента, в която политиките и институциите в различните държави подкрепят икономическата свобода.Основните принципи на икономическата свобода са личният избор, доброволната размяна и безопасност на частните имоти.  Използват се 42 променливи в пет широки области – размер на правителство, правна система и права на собственост, стабилност на парите, свобода на международната търговия, наредби. В изданието на доклада от 2019г., България се класира на водещото 37-мо място сред 152 страни. Страната ни е на челни места по показателите „Стабилност на парите” (38-то място), “Регулации” (22-то), „Свобода на международната търговия” (34- място) .

 

От 1995г., „Уолстрийт Джърнъл” и Фондация „Херитидж” (Вашингтон, САЩ) проследяват динамиката на икономическата свобода по света с Индекса на икономическа свобода (Index of Economic Freedom). Индексът изследва 10 области на бизнес средата, включително защита на правата на собственост, фискална свобода, свобода на търговия, нормативна уредба. В изданието от 2019 г. на индекса България се нарежда на 37-мо място сред 178 страни по икономическите показатели.  В регионалната статистика България е на 19-то място сред 44 държави в региона на Европа, а общият й резултат е над средните за региона и света.

business2