Начало Автомобилна индустрия

Автомобилна индустрия

Пазар на труда
Пловдив разполага със стабилен пазар на труда, който продължава да се разширява през последните години. Само за периода 2015-2017 г. пазарът на труда отбелязва ръст с над 26 000 души – повече от всеки друг регион в страната. По отношение на заетостта, Пловдив има силно изявен индустриален профил. Приблизително 75 000 работни места има в сектора на преработващата промишленост, което представлява 1/3 от всички наети в област Пловдив. Пловдив е и регионът в България с наймного наети в производствени предприятия. Динамичен среднотехнологичен клъстер в индустриалните зони предлага работа на около 39 000 души, или повече от половината наети в индустрията. Това включва много доставчици за автомобилната индустрия, както и други производители на машини, метални, електрически и пластмасови изделия. Работната сила е специализирана, но също така и лесно приспособима към изискванията на автомобилните производители и доставчици.

automotive1automotive2

Разходи за труд
Разходите за труд в промишлеността са все още най-ниските в Европа – повече от два пъти по-ниски от тези в страните от Вишеградската четворка, които са привлекателни за инвеститори от автомобилната индустрия – Чехия, Словакия, Унгария и Полша. Заплатите в преработващата промишленост, както в област Пловдив, така и средно за страната, имат малко по-висок темп на растеж от средния за страната. Въпреки че Пловдив има един от на бързите темове на растеж на заплатите, в абсолютни стойности заплатите са все още по-ниски от тези в София, Варна, Бургас и Стара Загора. Ръстът на производителността на труда в област Пловдив изпреварва ръста на заплатите. Благодарение на значителните инвестиции в оборудване, оптимизация на процесите и обучение на служителите, производителността на труда в среднотехнологичните компании се е увеличила с почти 70% в периода 2012-2017 г.

automotive3 automotive4

Брутни заплати в промишлеността
Наемането на служители за среднотехнологичните индустрии обикновено е свързано с по-високи разходи отколкото наемането на служители в нискотехнологичните производства. Конкурентите заплати създават възможности за привличане и преквалифициране на работници от такива нискотехнологични сектори като производство на облекло и храни, както и от други непроизводствени сектори като търговия и строителство.

automotive5

Транспорт и логистика

Пловдив е добре свързан по суша, въздух и ЖП, предоставяйки на автомобилните производители добри възможности за доставки от доставчици “точно на време”, особено тези от Румъния и Вишеградската група. Със своето стратегическо местоположение и инфраструктурни подобрения градът предоставя близост до най-големите западни и източни автомобилни пазари. Градът е с ключово значение в транспортните маршрути, свързващи Европа с Азия, както и пресечна тока на три пан-европейски коридора. Две магистрали свързват Пловдив с основните международни транспортни връзки, както и с големите пристанища в България, Гърция и Турция. Повечето от индустриалните паркове са разположени на по-малко от 10 км от магистрала. Летище Пловдив е регионалното летище, което обслужва южна и централна България по регулярни (пътнически и карго) и чартърни полети. Летището е разположено в непосредствена близост до индустриална зона “Куклен”, както и на по-малко от 35 км от останалите индустриални паркове в региона.
Железопътната мрежа в региона е част от товарен ЖП коридор Orient/East- Med, който свързва северните пристанище в Германия с източните и югоизточните части на Европа. 15 транспортни компании са лицензирани да предоставят карго услуги в България, включително големи международни компании като DB Schenker и Rail Cargo Group. Много от ЖП операторите предлагат транспортни услуги с широк диапазон от интермодални Double Pocket-Twin вагони (за автомобилната индустрия), FALS вагони (за строителни материали), хладилни вагони (за хранителни стоки) и вагон-цистерни (за горива и химически продукти). Железопътната карго инфраструктура включва интермодален терминал и разпределителна гара. Капацитетът на напълно оборудвания терминал е 80 000 интермодални транспортни единици (UTI). Терминалът предлага пълен набор от транспортни услуги, включително контейнеризация, складиране и обработка на вагони и митническо агентиране .

Търговия зад граница
Пловдив разполага с безмитна зона и митнически терминал. В близост до митническия терминал са разположени редица митнически агенции, предоставящи пълен набор от услуги, включително и изготвяне на митнически и транспортни документи, сертификати за произход и митническо агентиране. В своя доклад Doing Business 2019 Световната банка класира България сред страните с най-добри регулаторни показатели по отношение на процедурите по справяне с административната тежест на границата при внос. Със своите бързи и евтини процедури България се класира по-напред от страни като Сърбия, Гърция, Турция и Германия.

automotive8