Fitch и S&P подобриха перспективата по рейтинга на България

Застаряващото население, емиграцията и задлъжнялостта остават предизвикателство

Международните рейтингови агенции Fitch и Standard&Poor’s повишиха оценките си за перспективата пред българската икономика от стабилна на положителна. Това става ясно от съобщения на страницата на Министерството на финансите, където могат да бъдат намерени и двата доклада на агенциите. По-високите очаквания за страната отразяват подобрените фискални и външни показатели, като пониженото ниво на външен дълг и увеличението в износа през последната година. Остават обаче предизвикателства пред икономиката от гледна точка на демографските тенденции и задлъжнялостта.

Ревизии обаче няма в кредитния рейтинг на България от страна на двете агенции, като Fitch запазва своя ВВВ- (инвестиционно ниво), а S&P – ВВ+ (подинвестиционно). Но подобрението в перспективата означава, че има вероятност (поне 33%) през следващата година да се повиши и кредитният рейтинг, посочва S&P.

S&P очаква още подобрение

Standard&Poor’s очаква фискалните и външни показатели да продължат да се подобряват през 2017 г., както и правителството да положи усилия да намали значителното ниво необслужвани заеми във финансовия сектор. Агенцията прогнозира стабилна политическа среда, но подчертава и честата нужда от предсрочни избори през последните години. Като позитиви се отбелязват ръстът в доходите и потреблението в резултат на тенденциите на пазара на труда, а очакванията са инвестициите също да се раздвижат тази година с началото на новия програмен период по европейските проекти.

Кредитният рейтинг на страната остава без промяна основно поради относително ниските нива на доходи на населението. Друг фактор обаче е ограничената възможност на правителството и БНБ да провеждат монетарна политика, от една страна, поради фиксираната към еврото национална валута, а от друга – високото ниво заеми в чуждестранна валута. Слабите съдебни институции и демографските предизвикателства пред страната от гледна точка на застаряващо население и емиграция на квалифицирана работна ръка допълнително дърпат оценката надолу.

Повишение в рейтинга на страната през следващите 12 месеца е възможно, ако икономическият ръст се задържи стабилен и продължи понижението на необслужваните заеми в банковия сектор. Допълнителен позитивен фактор би било разрешение за влизане в ERM II от страна на Европейската централна банка (ЕЦБ), което е първият етап към приемане на еврото, макар че подобно решение би могло да се проточи няколко години.

По-висок растеж – по-висок рейтинг

От своя страна Fitch подчертава като позитиви продължителния период на спад в задлъжнялостта на страната, ръста на износа и подобрената конкурентоспособност. Тези фактори в комбинация с повишението във фискалните резерви водят до по-добри външни показатели за страната в сравнение с други държави от същата група.

Fitch Ratings може да повишат още рейтинга на България, при условие че страната отбележи по-висок ръст на БВП тази година, фискална стабилност и повишение в доходите на населението. От друга страна, сред предизвикателствата пред страната са по-високи от планираните бюджетни дефицити, които биха повишили задлъжнялостта и условните задължения на държавата по линия на държавните предприятия.

Източник:

1. „Новина от capital.bg”

Recent news

Стефан Стоянов представя Пловдив на Международен бизнес и инвестиционен форум в Истанбул

Пловдив като инвестиционна дестинация ще бъде представена от зам.-кмета по образование и бизнес развитие Стефан Стоянов в рамките на двудневен бизнес форум, който се провежда

Read More »

Нов завод за ски в област Пловдив

„Амер спортс“, който прави брандове като Atomic и Salomon, инвестира във втори завод, с което ще разшири допълнително пазарното си присъствие. Към момента „Амер спортс“

Read More »

Търсене

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors