Industry Watch: Пловдив е втори по заетост и водещ индустриален център в страната

Оборотът на фирмите в област Пловдив е с 32% по-висок през 2014 г. спрямо нивата от 2009 г., фирмите генерират продукция на стойност близо 12 млрд. лева, от които 29% или 3,4 млрд. лева са добавена стойност. Заетостта в региона се стабилизира през последните 3 години, като наетите в областта представляват 9,3% от наетите в […]