Избрани данни от най-новия доклад за регионално развитие и цената на труда на Industry Watch

• Двигателите на новосъздадената заетост в България са преработващата индустрия, аутсорсингът и бизнес услугите и секторът на ИТ и комуникационни услуги – общо 41 хиляди допълнителни работни места. Тези сектори (както и финансите и туризма) са причината за положителна промяна на заетостта, която започна след 2013 г. • Сред големите градове най-осезаемо повишаване на заетостта […]