Промишленото производство нараства с 1,7% на годишна база

Това е най-сериозното повишение от април насам, показват данни НСИ

Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава през октомври с 1,1% спрямо септември, когато се повиши с 0,7%. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.

На годишна база промишленото производство нараства през октомври с 1,7%, което е най-сериозният растеж от април насам. Данните могат да се тълкуват като положителни и дават основание за запазване на очакванията за стабилен растеж на българската икономика в началото на четвъртото тримесечие.

0000004953

През октомври 2019 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост – с 1,8%, и в добивната промишленост – с 0,7%, а намаление – при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 4,6%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството, некласифицирано другаде – с 18,1%, производството на хранителни продукти – с 6%, производството на превозни средства, без автомобили – с 5,3%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм и производството на метални изделия, без машини и оборудване – по 4,4%. Съществено намаление е регистрирано при: производството на електрически съоръжения – с 3,3%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 2,8%, производството на тютюневи изделия – с 2%.

На годишна база ръст на индекса на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост – с 9,4%, и в преработващата промишленост – с 2,5%, а спад – при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 6,8%.

По-значително увеличение в рамките на 12 месеца има при производството, некласифицирано другаде – с 36,3%, производството на основни метали – със 17,9%, производството на хранителни продукти – с 13%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители – с 5,9%. Най-голямо намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия – с 28,1%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 8,4%, производството на лекарствени вещества и продукти – със 7,2%, производството на химични продукти – с 5,9%.

Източник: https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/promishlenoto-proizvodstvo-narastva-s-17-na-godishna-baza-294629/

Recent news

Очаквам до края на годината да обявим поне две нови инвестиции в региона на Пловдив след срещите, реализирани на форума на БАИ в Истанбул

Очаквам до края на годината да обявим поне две нови инвестиции в нашия регион вследствие на срещите, които проведохме на Международния бизнес форум, организиран от

Read More »

Стефан Стоянов представя Пловдив на Международен бизнес и инвестиционен форум в Истанбул

Пловдив като инвестиционна дестинация ще бъде представена от зам.-кмета по образование и бизнес развитие Стефан Стоянов в рамките на двудневен бизнес форум, който се провежда

Read More »

Търсене

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors