Пловдив запазва лидерството в производството

industrial-zone-rakovski-1

Trakia Economic Zone

Пловдив отдавна се е наложил като  водещ индустриален център в страната с над 74 000 заети в производството, което допринася за 40% от местния БВП. Делът на броя на работните места в секторите мехатроника и аутомотив в региона е 23,6%, което го извежда на първо място в страната, дори пред широкия регион на София (София-град, София област и Перник). По последни данни на “Капитал”: „половината от новата заетост се създава в широкия регион [на] Пловдив и Пазарджик“.

Причините за това са много, а една от най-открояващите се е развитата образователна мрежа (8 университета и 29 професионални гимназии, както и над 75 ЦПО-та ), която подготвя младежите в технически специалности – още от гимназиален етап, където е добре застъпено и дуалното обучение. Същото набира все по-голяма популярност в последните години, като над 460 ученици в 24 паралелки се финансират директно от 31 компании от региона (данни за 2019/2020).

Присъствието на Тракия икономическа зона (ТИЗ) на територията на региона – първият успешен модел на публично-частно партньорство в страната, е един от водещите фактори за устойчивото и бързо развитие на Града под тепетата. От създаването на ТИЗ досега, на територията на областта, са били привлечени над 180 международни и български компании, много от които развиват своята дейност на интернационално ниво. Размерът на инвестиционния капитал надхвърля над 2 милиарда евро.

Адриан Николов, анализатор ИПИ, споделя пред “Капитал”, че: „Пловдив се превърна в най-големия магнит за чуждестранни инвестиции в сферата на промишлеността…“. Според изданието на Капитал „Градове“ (2020 година), посветено на Пловдив, градът и регионът са достигнали етап в развитието си, в който селекцията на инвеститори може да бъде по-прецизна и отговаряща на профилите и характеристиките им, в т.ч. – и на специфичния пул от таланти и конкурентното заплащане в отделните сектори. Всичко това води и до създаването на по-тясна специализация на производствената сфера или, както отбелязва Георги Стоев,  Председател на “Trakia Tech”: “фокус на специализация в града могат да бъдат по-технологичните производства“.

Друг тласък в развитието на промишлеността на територията на региона ще бъде и проектът за изграждане на “Въглеродно неутрални индустриални паркове’, чието концептуално начало е поставено от ТИЗ. Същият ще допринесе за създаването на една по-привлекателна среда за инвестиране и трансформиране на местната икономика в унисон с европейските и световни тенденции в сферата. Вече изградената и добре сработена екосистема, партньорството на общините от региона с ТИЗ, както и все по-настъпващата специализация и профилиране на региона са стабилна предпоставка за продължаващото му бързо и устойчиво развитие и успешно позициониране в национален и международен контекст.

В статията са използвани материали от издания на “Капитал”

Recent news

Очаквам до края на годината да обявим поне две нови инвестиции в региона на Пловдив след срещите, реализирани на форума на БАИ в Истанбул

Очаквам до края на годината да обявим поне две нови инвестиции в нашия регион вследствие на срещите, които проведохме на Международния бизнес форум, организиран от

Read More »

Стефан Стоянов представя Пловдив на Международен бизнес и инвестиционен форум в Истанбул

Пловдив като инвестиционна дестинация ще бъде представена от зам.-кмета по образование и бизнес развитие Стефан Стоянов в рамките на двудневен бизнес форум, който се провежда

Read More »

Търсене

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors