Годишен анализ на аутсорсинг индустрията в България 2018

Ключови резултати

Годишният индустриален доклад на Българската аутсорсинг асоциация (БАА) включва данни за 477 български компании, занимаващи се с аутсорсинг на бизнес процеси (BPO) и ИТ аутсорсинг (ITO). На базата на анализ на тези данни идентифицирахме следните основни закономерности в развитието на аутсорсинг индустрията в България от 2013 до 2017 г.

Принос към БВП

Приходите на компаниите в сектора съставляват 4.8% от БВП в сравнение с 4.2% през 2016 г. Ако секторът запази до 7.9% през 2021.

Сегментиране на пазара

Повече от 51% от анализираните компании са активни в сегмента на аутсорсинг на бизнес процеси, докато основната дейност на останалите 49% е ИТ аутсорсинг.
Разграничаването на ITO от BPO, особено в сегмента аутсорсинг на процеси, които са базирани на специфични знания (KPO), става все по-трудно, тъй като комплексността на продуктите и услугите, предлагани от компаниите, постоянно се разширява. Специализираните компании в областта на аутсорсинг на човешки ресурси (HRO) и аутсорсинг на финансови и счетоводни услуги (FAO) са значително по-малко от BPO компаниите с широк профил. Броят на KPO компаниите показва устойчив ръст, най-вече поради прерастването на все повече BPO фирми в компании, предлагащи аутсорсинг на процеси, базирани на специфични знания и информация.

Данъци и заплати

Аутсорсинг индустрията продължава да е сред водещите данъкоплатци с внесени данъци в размер на 15.5 млн. евро.

Източник: https://outsourcinginbg.com/

Recent news

Очаквам до края на годината да обявим поне две нови инвестиции в региона на Пловдив след срещите, реализирани на форума на БАИ в Истанбул

Очаквам до края на годината да обявим поне две нови инвестиции в нашия регион вследствие на срещите, които проведохме на Международния бизнес форум, организиран от

Read More »

Стефан Стоянов представя Пловдив на Международен бизнес и инвестиционен форум в Истанбул

Пловдив като инвестиционна дестинация ще бъде представена от зам.-кмета по образование и бизнес развитие Стефан Стоянов в рамките на двудневен бизнес форум, който се провежда

Read More »

Търсене

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors