Начало Новини Пловдив – най-предпочитан за вътрешна миграция

Пловдив – най-предпочитан за вътрешна миграция

plovdiv-glavnata-ulitsa-2

Източник: https://plovdivcitycard.com/

През 2020г., в процесите на вътрешна за страната миграция са участвали 197 242 лица. Най-голям брой от преселващите се – или 21 320 души, са избрали за ново местоживеене Област Пловдив. Регионите с най-голям относителен дял в миграционния поток към Област Пловдив са: София (столица) – 7.7%, Пазарджик – 4.0% и Смолян – 3.7%.

Според изведеното в най-новия доклад на НСИ, касаещ населението и демографските процеси за 2020г., 37 364 души са променили своя настоящ адрес от чужбина в България през изминалата година. 47,6% от завърналите се българи са под 39-годишна възраст, като цели 80% – са в работоспособна възраст (под 59 г.). Близо 3000 от тях са се преместили именно в Пловдив, което прави общата стойност на новозаселилите се в областта – над 24 000 души.

За самия град Пловдив статистиката също е рекордна – над 9000 души са избрали града за своя нов дом – с 1500 повече от през 2019г. Пандемичната обстановка през 2020г., обаче, създава предпоставка за пораждането на силна тенденция за отлив на жители от градовете към селата и малките населени места. Според НСИ, най-голямо териториално движение в страната има по направлението „град – село“ (48.4%). Пловдивският регион също е засегнат от тази тенденция. Механичният прираст на града е с отрицателна стойност: -4077 души. За сметка на това, почти всички малки населени места в региона отбелязват високи стойности на механичен прираст, като този в общините Марица и Родопи е изключително висок  - +4 469 жители . Тенденцията е очаквана. През последните години регионът става привлекателен център за хора, търсещи кариерно развитие. Фактът, че Пловдив е индустриален лидер с близо 75 000 работни места в производството и втори център за аутсорсинг и информационни технологии с над 7000 заети в сектора, мотивира хиляди души да се установят в града или в съседните общини в метрополията. В условията на пандемия, много от преселващите се граждани избират да закупуват имоти в по-малките населени места в покрайнините на града. Така, те са близо до работните места и услугите, които предлага големият град, като, същевременно, намират и уединение. Предвид това, Община Пловдив планира мащабно развитие на връзките със съседните общини, където стотици български и чуждестранни производствени предприятия предлагат привлекателни работни места.

В Пловдив и близките населени места живеят над 500 хил души според НСИ, които обаче няма как да отчетат хората без регистрация. В областта постоянно регистрирани са  666 398 души, които представляват 9,6% от населението на България.