Начало Комунални услуги

Комунални услуги

Електричество

Целият регион Пловдив разполага с модерна инфраструктура за разпределение на електроенергия. Всички градове и села в региона имат достъп до електричество. От 2005 г. насам, снабдяването и доставката на електроенергия в югоизточния регион на България беше приватизиран от ЕVN България (част от EVN AG – Austria). Компанията е инвестирала над 1.2 милиарда лева (приблизително 610 милиона eвро) през последните 10 години за подобряване на електропреносната мрежа, както и на основни услуги към клиентите. Само през 2012 г. инвестиционните дейности се разширяват с 128 милиона лева (приблизително 65 милиона eвро) за подобрение на електроразпределителната мрежа, около ¼ от които са в регион Пловдив. През 2011 г. компанията стартира чисто нова 110/20 kV електрическа подстанция в Царацово (на стойност 2.8 милиона евро), с капацитет от 32.5 MVA. Непосредствените планове за инвестиции включват също и добавяне на 65 км. линии със средно напрежение и 104 км. линии с ниско напрежение към електроразпределителната мрежа, както и въвеждането на два нови трафопоста.

услугацена
Проучване за наличен капацитет (над 100 kW)EUR 107
Проучване на условията за присъединяване към мрежата или предварителен договор (над 1000 kW)EUR 390
Сеързване с мрежата (500-1000 kW, около 25 ново трасе)EUR 18,000
Тарифи
потребители средно напрежние* - 1-ва96 EUR/mW (регулирани)
потребители средно напрежние* - 2-ра40 EUR/mW (регулирани)
големи индустриални потребителисвободен пазар
Бележка: * ЮЛ с до 50 служители и до 10 млн. лв. годишен оборот

Бизнес потребителите с по-малко от 50 служители и 10 милиона евро годишен оборот плащат според регулирана тарифа (преработена веднъж годишно през м. юли). По-големите промишлени потребители могат да се възползват от бързо разширяващият се либерализиран пазар на електроенергия, като закупуват от регистрирани търговци на електроенергия или дори директно от производствени обекти в някои случаи.
В случаи на инвестиции на зелено (т.е. строителство на ново съоръжение) е наличен опростен процес от няколко бързи стъпки необходими, за да се свържете към електрическата мрежа. Те включват по-специално проверка на наличния капацитет, проучване на конкретните условия за присъединяване към електроразпределителната мрежа или оферта с предварителен договор за присъединяване. Всички тези стъпки отнемат до 30 дни след заявката. Окончателният договор за присъединяване към електро преносната мрежа се подписва след официално заявление и отнема 30 дни. Новите потребители заплащат такси за услугите по свързване в съответствие с фиксирана и държавно регулирана тарифа.

Природен газ

Пловдивският регион получава предимства от факта, че се намира по маршрута на международния транзитен (Русия-Гърция-Македония) и националния транзитен газопровод. Няколко от общините имат достъп до газопровода, който представлява южния транзитен полупръстен. Съшествуват осем автоматични газорегулиращи станции (т.е. изходните точки на транзитната мрежа) в регион Пловдив, които правят връзката на големите промишлени потребители на природен газ с транзитната мрежа възможна. Тези компании могат да се възползват от нововъзникващия либерализиран пазар на природен газ и от цените на едро. Наличния капацитет е достатъчен за значително увеличение в потреблението на газ.

услугацена
Свързване с транзитната мрежа (тръба с диаметър 100-300 мм)EUR 4200
Свързване с мрежата на обществения снабдител (тръба с диаметър 100-300 мм)EUR 3800
Сеързване с мрежата на разпределителната компанияEUR 1480
Цена на природния газ за малкия бизнес ( потребление над 5 млн m3 на година)EUR 295 за 1000 m3
Цена за големи потребители (свързани към транзитната мрежа)EUR 277 за 1000 m3

Пловдивският регион получава предимства от факта, че се намира по маршрута на международния транзитен (Русия-Гърция-Македония) и националния транзитен газопровод. Няколко от общините имат достъп до газопровода, който представлява южния транзитен полупръстен. Съшествуват осем автоматични газорегулиращи станции (т.е. изходните точки на транзитната мрежа) в регион Пловдив, които правят връзката на големите промишлени потребители на природен газ с транзитната мрежа възможна. Тези компании могат да се възползват от нововъзникващия либерализиран пазар на природен газ и от цените на едро. Наличния капацитет е достатъчен за значително увеличение в потреблението на газ.

Водоснабдяване и канализация

Отделна компания за комунални услуги – Водоснабдяване и Канализация, Пловдив – е отговорна за водоснабдяването, канализацията и пречистването на отпадъчните води в повечето от общините в регион Пловдив. Мрежата на ВиК обслужва 14 града и 201 села или общо около 700 хиляди клиенти. Запасът от прясна вода покрива 100% от населените места, докато канализацията е достъпна за 75% от клиентите. Компанията ръководи 3 пречиствателни станции за отпадъчни води в региона.
Новите потребители трябва да подадат молба до компанията за комунални услуги, която от своя страна гарантира, че са изпълнени всички необходими условия за свързване с водопреносната и канализационната инфраструктура. Процесът е част от цялостната процедура за развитие на ново строителство. Инвеститорът плаща за всички допълнителни разходи за ново строителство и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежа, включително нови тръби и др.

услугацена
Тръба за отвеждане на обратни води 40 cm (за 1 метър)EUR 115
Тръба за отвеждане на обратни води 90 cm (за 1 метър)EUR 679
Цена на вода на м3EUR 0,39
Цена за отвеждане на вода на м3EUR 0,05
Третиране на отпадни води, на м3, според степен на замърсяванеEUR 0,25 - 0,61