Начало Население

Население

Населението живеещо в град Пловдив и в най – близките селища е над 522 000 души. 337 000 от тях попадат в диапазона 20-64 години. Има 97 000 души под 20 годишна възраст.Около 40 000 души са над 75 годишни . Още 763 000 души живеят в непосредствена близост до града ( до 1 час път с кола в едната посока ). Това прави общото население на широкия регион Пловдив 1.28 милиона души. От тях 795 000 са на възраст 20 до 64 години . Градът е достъпен за по-малко от 1.5 часа от 3 милиона души , като това включва също и населението на столицата София.

Структурата на населението е както следва:

възрастброй ( '000 )дял
под 2054218%
20 - 44112937%
45 - 6482227%
65 - 7428710%
над 752398%

Източник: НСИ

Население на широкия регион Пловдив:
population bg

Източник: НСИ