Начало Пазар на труд и образование

Пазар на труд и образование

Работна сила

Компаниите, които избират Пловдив като дестинация за инвестиции, имат достъп до човешки капитал, който се състои от множество добре подготвени работници и специалисти, които могат да създадат добавена стойност за различните сектори на производството и услугите.

Население: 20 – 64 години.
education 20-64 bg
Източник: НСИ

Пазарът на труда в Пловдив е по-силен от повечето други региони в България от началото на световната икономическа криза насам. Работната сила в България е намаляла с 195 000 души между 2008 и 2014 г., докато активното население в Пловдивска област намалява само с 13 000 души. По-малко хора са се отказали да търсят работа и са напуснали работната сила като цяло в Пловдив в сравнение със средното измерено за страната. Има около 66 000 работни места в производствения сектор в Пловдив. В допълнение към производството на храни, напитки и цигари (21% от всички работни места в производството) и текстил и облекло (18% от работните места в промишлеността), Пловдив се специализира в производството на метали и метални части,химически продукти, машини и оборудване. Пловдив има дългогодишни традиции в производството на компютърно, оптическо и електрическо оборудване, които осигуряват заетост на почти 4500 души или 7% от всички производствени работници. Пловдив има и конкурентно предимство в производството на мебели, хартия и дърво, чийто износ от България нарасна в периода след кризата.

Пловдив разполага с добре развит сектор на услугите с над 86 000 служители, което допълва местното струпване на производства. Секторът на услугите в Пловдив е тясно свързан с местната индустрия и предоставя всички висококачествени услуги, от които едно производствено предприятие може да има нужда. Около половината от всички служители в сектора на услугите работят в търговията на дребно, но също така има повече от 11 000 строителни работници и почти 13 000 специалисти в областта на транспорта и логистиката. Пловдив притежава един от най-добре развитите сектори на бизнес услугите в България. В допълнение, повече от 6 700 души са заети в бързо разрастващия се сектор на ИТ и професионални услуги, които съставляват 8% от всички работни места в сектора на услугите в региона.

employees

Работната сила в Пловдив е много разнообразна в съответствие с класификацията на служителите. Има около  40 000 в административни, аналитични и управленски позиции. В Пловдив работят почти 16 500 техници, 26 000 квалифицирани индустриални работници и  31 000 оператори на машини . Работната сила е специализирана, но въпреки това лесно се адаптира и може да работи в различни сегменти на промишленото производство.

employees1

Образование

Образователната система в Пловдив е добре развита, като подготвя много студенти в технически и приложни дисциплини, което е допринесло за установяването на региона като главен индустриален център. Пловдив се позиционира като водеща университетска зона с национално значение, на второ място в България само след столицата София. В Пловдив има 9 университета и 2 колежа с 39 260 студента, 53 центъра за професионално обучение и 34 професионални гимназии с 8 351 ученика. През 2014 г. 5 592 ученика са завършили средно образование, от които 2 825 са дипломирани в професионални гимназии. Пловдив е дом на един от най-големите университети в България – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, който подготвя сред други приложни науки студенти по математика и информатика, физика и химия. В допълнение, Техническия университет с клон в София и клон в Пловдив предлагат специалности разделени в 2 факултета : Факултет по електроника и автоматизация , където индустриалният инженеринг се преподава на английски студенти и факултет по машиностроене и инструментален инженеринг .
Налице е също така и Аграрен университет и Университет по хранителни технологии, които предоставят специалисти за оживената хранителна индустрия, също както и Медицински университет и Академия по изкуството. Пловдив е също така и домакин на два колежа по икономика и мениджмънт, които подготвят студенти за подпомагащи, аналитични и управленски позиции в реалния сектор. През 2014 г. 8 657 студенти са завършили университети в Пловдив, и са готови да се присъединят към работната сила.

labour6
Източник: НСИ

образование